Doktori

Upoznajte naš tim

ekspert za poremećaje krvnog pritiska
načelnik Klinike za neurologiju na VMA
ekspert u oblasti dijagnostike i lečenja
ekspert za glavobolje, demenciju i Parkinsonovu bolest
ekspert za poremećaje rada štitaste žlezde
ekspert za ultrazvučne preglede zglobova i mekih tkiva
načelnik II odeljenja Klinike za urologiju UKCS
ekspert za glavobolje i vrtoglavice
specijalista interne medicine