Prof. dr Vesna Stojanov, kardiolog

Prof. dr Vesna Stojanov, kardiolog

ekspert za poremećaje krvnog pritiska

Prof dr Vesna Stojanov, redovni profesor Medicinskog fakulteta, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog, klinički hipertenziolog Evropskog udruženja za hipertenziju – vodeći je stručnjak iz oblasti lečenja hipertenzije u zemlji i inostranstvu.

Na osnovu svog velikog iskustva, naučnog i praktičnog, prof. Vesna Stojanov neguje jedinstven pristup lečenju hipertenzije budući da polazi od sveobuhvatne dijagnostike koja insistira na preciznom definisanju uzroka bolesti. Zahvaljujući tome, prof. Stojanov uspešno pronalazi i primenjuje adekvatne metode lečenja bilo da je reč o primarnoj ili sekundarnoj hipertenziji, hipertenziji belog mantila, rezistentnoj hipertenziji ili radno zavisnoj hipertenziji. Protokoli dijagnostike i lečenja koje primenjuje prof. dr Stojanov zasnivaju se na individualnom pristupu, zahvaljujući čemu je Centar za hipertenziju Poliklinike Da Medika prvi i jedini privatni sistem koji primenjuje individulani izbor antihipertenzivne terapije pomoću torakalne bioelektrične impedance, kao i procenu promene na perifernim krvnim sudovima – ABI.

ZAKAŽITE PREGLED

Problem pacijenta prof. dr Stojanov sagledava u celosti, uzimajući u obzir porodičnu istoriju, ličnu medicinsku istoriju kompletnog zdravlja, pridružene bolesti, kao i stil života.

U Polikinici Da Medika prof. dr Stojanov je rukovodilac Centra za hipertenziju.

Kao vodeći evropski stručnjak iz oblasti lečenja hipertenzije, prof. dr Vesna Stojanov učestvovala je i rukovodila brojnim projektima u zemlji i inostranstvu.

Dobar deo svog radnog veka posvetila je prevenciji hiperenzije, koja je poslednjih decenija dostigla nivo epidmije i kod nas i u svetu. Hipertenzija se smatra jednim od glavnih faktora rizika za nastanak ateroskleroze, kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i bubrežnih bolesti koje su među vodećim uzrocima mortaliteta u većini razvijenih zemalja i zato je pravovremeno i adekvatno lečenje od ključnog značaja, poslebno kada se zna da trećina odrasle populacije na svetu ima povišen krvni pritisak.

Najčešći simptomi hipertenzije su glavobolja, zujanje u ušima, bol u grudima, teškoće sa disanjem, problem sa vidom i govorom, zbunjenost, vrtoglavica.

Ukoliko se neki ili više ovih simptoma javljaju često, neophodno je obratiti se lekaru.

Međutim, treba znati da je hipertenzija takozvani tihi ubica, jer često nije praćena simptomima. Simptomi se, naime, mogu se osetiti tek kada krvni pritisak dostigne rizične vrednosti.

Hipertenzija koja nije kontrolisana oštećuje arterije, koje postaju uže i manje fleksibilne, te srce mora da radi više da bi pumpalo krv. Ovo dovodi do porasta rizika od moždanog udara, srčanog udara, srčane insuficijencije… Neregulisan krvni pritisak takođe dovodi do oštećenja bubrega, pamćenja i vida.

U Centru za hipertenziju u Poliklinici Da Medika, prof Vesna Stojanov pružiće vam sve što je potrebno – od saveta za prevenciju, pa sve do načina na koji možete uspešno da se borite sa bilo kojom vrstom hipertenzije.

 

ZAKAŽITE PREGLED

 

Postdiplomske studije, smer kardiologija, prof. dr Stojanov upisala je 1988. godine, a 1992. odbranila je magistarski rad pod nazivom „Koagulacioni faktori u hirurških bolesnika sa cerebrovaskularnom bolešću uzrokovanom okluzivnom bolešću ekstrakranijalnog dela karotidnih arterija“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku tezu pod nazivom „Retrospektivno i prospektivno praćenje hipertenzije u iste grupe ispitanika“ odbranila je 1995. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Za asistenta na predmetu Interna medicina (kardiologija) izabrana je 1998., a reiazbrana za asistenta na istom predmetu 2002. Drugi put je za asistenta reizabrana 2006. godine.

U zvanje docenta izabrana je 2007. i reizabrana u isto zvanje 2012.

Oktobra 2009. stekla je zvanje Clinical Hypertension Specialist  European Society of Hypertension“a 2011.godine odbranila je rad uže specijalizacije iz  kardiologije (Medicinski fakultet u Beogradu)

Posle zvanja vanrednog profesora, postaje redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2018. godine.

Prof. Vesna Stojanov formirala je Multidisciplinarni Centar za polikliničku dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska, ESH Exelence Center of Hypertension“, Klinika za kardiologiju, UKCS, koji je priznat od Evropskih eksperata iz oblasti hipertenzije i  dodeljeno mu je zvanje Evropskog Centra za hipertenziju.

Reference i članstva

  • Rukovodilac projekta Svetske zdravstevne organizacije o uticaju soli na nastanak arterijske hipertenzije.
  • Učešće na projektu Ministarstva nauke „Uticaj buke na nastanak kardiovaskularnih bolesti, pre svega hipertezije“.
  • Organizator brojnih kongresa i edukacija iz oblasti hipertenzije.
  • Stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju RS.
  • Publikovala je preko 400 naučnih radova.
  • Citiranost po indeksnoj bazi SCOPUS preko 327 puta, Hiršov indeks 8.
  • Član Naučnog društva Srbije
  • Član je FELOW-a – Evropskog Udruženja kardiologa
  • Predsednik Udruženja za hipertenziju Srbije od 2019. Godine
  • Član je Srpske kraljevske Akademije naučnika i umetnika