Cenovnik

Prvi pregled profesora interniste, subspecijaliste reumatologa14.000,00
Kontrolni pregled profesora interniste, subspecijaliste reumatologa8.000,00
Prvi pregled specijaliste reumatologa8.000,00
Kontrolni pregled specijaliste reumatologa5.000,00
Pregled reumatologa ultrazvukom – jedna regija4.000,00
Punkcija zgloba i davanje injekcije Kenalog ili Diprofos3.800,00
Punkcija zgloba i davanje injekcije Hexatrione7.800,00
Punkcija omotača tetiva i davanje injekcije Kenalog ili Diprofos3.800,00
Punkcija zgloba i intraartikularno davanje Orthokine (4 monovete)170.000,00
Punkcija omotača tetiva i davanje Orthokine (4 monovete)170.000,00
Punkcija zgloba i intraartikulatno davanje Kenalog i BIOLEVOX 2,5%36.800,00
Punkcija zgloba i intraartikularno davanje Kenalog i Hijaluronata (Reviscon, Hyalgan, Joial plus,...)26.800,00
Punkcija zgloba i intraartikularno davanje Kenalog i ACP (PRP)26.800,00
Davanje leka Prolija24.000,00
Davanje Chondrial plus23.800,00
Davanje leka Cartinorm23.800,00
Davanje leka Cingal29.000,00
Prvi pregled profesora kardiologa14.000,00
Kontrolni pregled profesora kardiologa8.000,00
Kontrolni pregled profesora kardiologa sa impedancom20.000,00
Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje20.000,00
Prvi pregled kardiologa10.000,00
Prvi pregled kardiologa sa impedancom18.000,00
Kontrolni pregled kardiologa7.000,00
Kontroli pregled kardiologa sa impedancom18.000,00
Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje vegetativnog nervnog sistema kod profesora35.000,00
Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje vegetativnog nervnog sistema kod specijaliste30.000,00
Monitoring EKG-a 24 h kod profesora9.000,00
Monitoring EKG-a 24 h kod specijaliste8.000,00
Monitoring EKG-a 48 h kod profesora16.000,00
Monitoring EKG-a 48 h kod specijaliste14.000,00
Monitoring EKG-a 72 h kod profesora22.000,00
Monitoring EKG-a 72 h kod specijaliste20.000,00
Monitoring krvnog pritiska kod profesora8.000,00
Monitoring krvnog pritiska kod specijaliste7.000,00
Ancle Brachialis index kod profesora10.000,00
Ancle Brachialis index kod specijaliste8.000,00
Sleep Apnea aparat kod profesora24.000,00
Sleep Apnea aparat kod specijaliste20.000,00
Kardiološki ultrazvuk srca8.000,00
Prvi pregled profesora neurologa12.000,00
Kontrolni pregled profesora neurologa8.000,00
Prvi pregled neurologa8.000,00
Kontrolni pregled neurologa5.000,00
Dopler ekstrakranijalnih krvnih sudova5.000,00
Dopler transkranijalnih krvnih sudova5.000,00
Dopler gornjih i donjih ekstremiteta8.000,00
Test neuromišićne transmisije8.000,00
Konzilijarni pregled dva lekara20.000,00
Konzilijarni pregled dva i više lekara24.000,00
Neurološki BLIK refleks8.000,00
Elektromioneurografija dva ekstremiteta9.000,00
Elektromioneurografija četiri ekstremiteta12.000,00
Prvi pregled profesora endokrinologa10.000,00
Kontrolni pregled profesora endokrinologa6.000,00
Prvi pregled profesora endokrinologa i ultrazvuk štitine žlezde12.000,00
Kontrolni pregled profesora endokrinologa i ultrazvuk štitne žlezde8.000,00
Prvi pregled profesora specijaliste anesteziologije, subspec.m.b.14.000,00
Kontrolni pregled profesora specijaliste anesteziologije, subspec. m.b.8.000,00
Blokada kolena i ramena (po zglobu)24.000,00
Radiofrekventna ablazija jednog kolena (standardna)94.000,00
Radiofrekventna ablazija jednog kolena (water cooled)157.000,00
Prvi pregled profesora gastroenterologa8.000,00
Kontrolni pregled profesora gastroenterologa5.000,00
Prvi pregled profesora gastroenterologa i ultrazvuk abdomena12.000,00
Kontrolni pregled profesora gastroenterologa i ultrazvuk abdomena7.000,00
Urološki pregled sa ultrazvukom10.000,00
Kontrolni pregled urologa6.000,00
Davanje I.M.S.C. intravenozne terapije2.000,00
Davanje intravenozne infuzije4.000,00
Prvi pregled pulmologa8.000,00
Kontrolni pregled pulmologa5.000,00

NAPOMENA:

Nakon prvog pregleda svaki naredni pregled koji se obavi unutar perioda od tri meseca naplaćuje se kao kontrolni pregled. Pregled koji se obavi nakon što je od prethodnog pregleda prošlo više od tri meseca predstavlja ponovni prvi pregled. Za preglede kod dr Aleksandra Markovića ovaj period je dva meseca.

Prvi pregled profesora interniste, subspecijaliste reumatologa14.000,00
Kontrolni pregled profesora interniste, subspecijaliste reumatologa8.000,00
Prvi pregled specijaliste reumatologa8.000,00
Kontrolni pregled specijaliste reumatologa5.000,00
Pregled reumatologa ultrazvukom – jedna regija4.000,00
Punkcija zgloba i davanje injekcije Kenalog ili Diprofos3.800,00
Punkcija zgloba i davanje injekcije Hexatrione7.800,00
Punkcija omotača tetiva i davanje injekcije Kenalog ili Diprofos3.800,00
Punkcija zgloba i intraartikularno davanje Orthokine (4 monovete)170.000,00
Punkcija omotača tetiva i davanje Orthokine (4 monovete)170.000,00
Punkcija zgloba i intraartikulatno davanje Kenalog i BIOLEVOX 2,5%36.800,00
Punkcija zgloba i intraartikularno davanje Kenalog i Hijaluronata (Reviscon, Hyalgan, Joial plus,...)26.800,00
Punkcija zgloba i intraartikularno davanje Kenalog i ACP (PRP)26.800,00
Davanje leka Prolija24.000,00
Davanje Chondrial plus23.800,00
Davanje leka Cartinorm23.800,00
Prvi pregled profesora kardiologa14.000,00
Kontrolni pregled profesora kardiologa8.000,00
Kontrolni pregled profesora kardiologa sa impedancom20.000,00
Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje20.000,00
Prvi pregled kardiologa10.000,00
Prvi pregled kardiologa sa impedancom18.000,00
Kontrolni pregled kardiologa7.000,00
Kontroli pregled kardiologa sa impedancom18.000,00
Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje vegetativnog nervnog sistema kod profesora35.000,00
Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje vegetativnog nervnog sistema kod specijaliste30.000,00
Monitoring EKG-a 24 h kod profesora9.000,00
Monitoring EKG-a 24 h kod specijaliste8.000,00
Monitoring EKG-a 48 h kod profesora16.000,00
Monitoring EKG-a 48 h kod specijaliste14.000,00
Monitoring EKG-a 72 h kod profesora22.000,00
Monitoring EKG-a 72 h kod specijaliste20.000,00
Monitoring krvnog pritiska kod profesora8.000,00
Monitoring krvnog pritiska kod specijaliste7.000,00
Ancle Brachialis index kod profesora10.000,00
Ancle Brachialis index kod specijaliste8.000,00
Sleep Apnea aparat kod profesora24.000,00
Sleep Apnea aparat kod specijaliste20.000,00
Kardiološki ultrazvuk srca8.000,00
Prvi pregled profesora neurologa12.000,00
Kontrolni pregled profesora neurologa8.000,00
Prvi pregled neurologa8.000,00
Kontrolni pregled neurologa5.000,00
Dopler ekstrakranijalnih krvnih sudova5.000,00
Dopler transkranijalnih krvnih sudova5.000,00
Dopler gornjih i donjih ekstremiteta8.000,00
Test neuromišićne transmisije8.000,00
Konzilijarni pregled dva lekara20.000,00
Konzilijarni pregled dva i više lekara24.000,00
Neurološki BLIK refleks8.000,00
Elektromioneurografija dva ekstremiteta9.000,00
Elektromioneurografija četiri ekstremiteta12.000,00
Prvi pregled profesora endokrinologa10.000,00
Kontrolni pregled profesora endokrinologa6.000,00
Prvi pregled profesora endokrinologa i ultrazvuk štitine žlezde12.000,00
Kontrolni pregled profesora endokrinologa i ultrazvuk štitne žlezde8.000,00
Prvi pregled profesora specijaliste anesteziologije, subspec.m.b.14.000,00
Kontrolni pregled profesora specijaliste anesteziologije, subspec. m.b.8.000,00
Blokada kolena i ramena (po zglobu)24.000,00
Radiofrekventna ablazija jednog kolena (standardna)94.000,00
Radiofrekventna ablazija jednog kolena (water cooled)157.000,00
Prvi pregled profesora gastroenterologa8.000,00
Kontrolni pregled profesora gastroenterologa5.000,00
Prvi pregled profesora gastroenterologa i ultrazvuk abdomena12.000,00
Kontrolni pregled profesora gastroenterologa i ultrazvuk abdomena7.000,00
Urološki pregled sa ultrazvukom10.000,00
Kontrolni pregled urologa6.000,00
Prvi pregled pulmologa8.000,00
Kontrolni pregled pulmologa5.000,00
Davanje I.M.S.C. intravenozne terapije2.000,00
Davanje intravenozne infuzije4.000,00