Centar za lečenje bola

Najsavremenije terapije za tretman hroničnog bola malignog i nemalignog porekla, kao i bola nerazjašnjenog uzroka. Centar vodi prof. dr Predrag D. Stevanović, specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije i specijalista medicine bola

Pogledajte usluge:

 • Pregled specijaliste za medicinu bola

Terapija različitih vrsta bola (nociceptivni, neuralgični, simpatički, neuropatski, postherpetični, lumbalni, karcinomski bol; mešani bolni sindromi, refleksna simpatička distrofija, ishialgija)

Intervencije:

 • Infuzija
 • Intramuskularna injekcija u ordinaciji
 • Ultrazvukom vođen suprascapularni blok u terapiji bola ramenog pojasa
 • Punkcija i infiltracija lekova uz primenu ultrazvuka (jednostrani i obostrani blok)
 • Ultrazvukom vođena dijagnostička ili terapijska blokada jednog perifernog nerva
 • Ultrazvukom vođena dijagnostička ili terapijska blokada kolena (jednostrano)
 • Ultrazvukom vođena radiofrekventna ablacija kolena (standardna, jednostrano)
 • Ultrazvukom vođena „Coolief“ ablacija zgloba kolena (jednostrano i obostrano)
 • Ultrazvukom vođena radiofrekventna ablacija kolena (standardna, jednostrano i obostrano)
 • Ultrazvukom vođena dijagnostička ili terapijska blokada ramena
 • Ultrazvukom vođena radiofrekventna ablacija ramena (standardna, jednostrano i obostrano)
 • Ultrazvukom vođena „Coolief“ ablacija ramena
 • Primena kortikosteroida u epiduralni prostor
 • Primena pumpi kod hroničnog malignog bola