Prof. dr Predrag D. Stevanović, anesteziolog

Prof. dr Predrag D. Stevanović, anesteziolog

subspecijalista medicine bola

Ponosni smo što je prof. dr D. Predrag Stevanović  – anesteziolog, subsecijalista medicine bola i redovni profesor i šef katedre Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije Medicinskog fakulteta u Beogradu – član tima Poliklinike Da Medika.

Profesor Stevanović je osnivač Društva anesteziologa Srbije i Evropskog udruženja anesteziologa.

Usavršavao se u King’s College Hospital u Londonu, na medicinskim fakultetima u Firenci i Lionu, a posebno obrazovanje iz oblasti medicine bola stekao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Harvard, Boston, SAD. Autor je i koautor više od 120 naučnih radova objavljenih u relevantnim medicinskim časopisima.

U poliklinici Da Medika bavi se terapijom bola različitih uzroka (reumatski bolovi, neuropatija i polineuropatija, bol kod onkoloških pacijenata, migrene…). Pregledi i intervencije koje primenjuje u lečenja bola su:

  • infuzije i intramuskularne injekcije
  • punkcije i infiltracije lekova uz primenu ultrazvuka
  • ultrazvukom vođena dijagnostička ili terapijska blokada jednog perifernog nerva, kolena, ramena
  • ultrazvukom vođen suprascapularni blok u terapiji bola ramenog pojasa
  • ultrazvukom vođena radiofrekventna ablacija kolena (standardna, jednostrano i obostrano)
  • ultrazvukom vođena „Coolief“ ablacija zgloba kolena i ramena (jednostrano i obostrano)
  • primena kortikosteroida u epiduralni prostor
  • primena pumpi kod hroničnog malignog bola.

Ako imate hroničan bol bilo kog porekla koji vam remeti svakodnevno fukcionisanje, možete zakazati pregled kod profesora Stevanovića.

 

ZAKAŽITE PREGLED