Kardiologija

Kardiološke usluge u Poliklinici Da Medika

Jedinstven pristup poremećajima krvnog pritiska, koji podrazumeva sveobuhvatnu proveru stanja srca i krvnih sudova, kao i ispitivanje drugih organa i sistema organa ukoliko postoji potreba za tim. Centar za hipertenziju vodi prof. dr Vesna Stojanov, vodeći stručnjak iz oblasti lečenja hipertenzije u zemlji i inostranstvu.

Zašto treba redovno obavljati kardiološke preglede?

Infarkt ili šlog mogu se sprečiti u 80% slučajeva. Kako? Redovnim kardiološkim pregledima. Tada se na vreme mogu otkriti visok arterijski krvni pritisak i ostali faktori rizika koji dovode do srčanog ili moždanog udara, a onda odmah započeti lečenje, koje je uvek efikasnije kada se započne u ranim fazama bolesti i tako spreči napredovanje bolesti i komplikacije.

Simptomi koji mogu ukazati na probleme sa srcem


Simptomi zbog kojih obavezno treba da se obratite kardiologu su:
• Otežano disanje, bol i stezanje u grudima
• Ne možete da uhvatite dah (naročito pri fizičkom naporu)
• Pritisak u glavi, glavobolja i zujanje u ušima
• Lupanje ili preskakanje srca
• Ubrzan ili usporen rad srca
• Vrtoglavica, nesvestica ili potpuni gubitak svesti
• Malaksalost
• Suv kašalj i otoci na nogama.

Kome se preporučuju redovni kardiološki pregledi?

Osobe koje već boluju od kardiovaskularnih bolesti moraju da se redovno kontrolišu jer se njihovo stanje menja u zavisnosti od doba godine, spoljašnje temperature, vlažnosti vazduha, atmosferskog pritiska, kao i od ishrane, fizičke aktivnosti i nekih drugih faktora. Zato je neophodno da kardiolog povremeno koriguje doze lekova ili promeni terapiju i njen način uzimanja.

Redovni kardiološki pregled na svakih godinu dana se preporučuju svim osobama starijim od 40 godina, čak i ako nemaju nikakve tegobe.
Ukoliko je vaš roditelj imao srčani ili moždani udar, bolovao od koronarne bolesti srca, srčane slabosti, aritmije ili imao bilo kakve intervencije na srcu (postavljanje stentova, pejsmejkera, bajpas, zamena srčanih zalisaka), onda kod vas postoji povećani rizik od kardiovaskularnih oboljenja, pa vam se redovni kardiološki pregledi preporučuju već od 25. godine života.
Ako ste pušač, imate višak kilograma, redovno konzumirate alkoholna pića, nemate fizičke aktivnosti, a imate dijabetes, pod povećanim ste rizikom od kardiovaskularnih oboljenja.

Redovni kardiološki pregledi su neophodni ženama u menopauzi jer velika većina žena dobija visok krvni pritisak nakon ulaska u menopauzu zbog pada nivoa estrogena, a valunzi koji se tada javljaju izazivaju nagle skokove i padove pritiska, pa time opterećuju rad srca.
Redovni kardiološki pregledi su neophodni i profesionalnim sportistima i rekreativcima jer se njihov kardiovaskularni sistem izlaže uvećanim naporima, a time i rizicima od kardiovaskularnih komplikacija.

Vrste kardioloških pregleda koji se obavljaju u Poliklinici Da Medika

 • Pregled kardiologa obuhvata razgovor o sadašnjim tegobama i toku tegoba, ranijim i sadašnjim drugim bolestima, te bolestima kod krvnih srodnika, klinički pregled pacijenta, čitanje laboratorijskih i ostalih nalaza, postavljanje dijagnoze i propisivanje terapije.
 • EKG je bezbolna dijagnostička metoda kojom se beleži rad srca i srčani ritam. Njime se mogu otkriti usporen ili ubrzan rad srca (bradikardije i tahikardije), nepravilan srčani ritam (aritmije), koronarna bolest, ožiljak od preležanog srčanog udara ili dokaz da se infarkt upravo dešava, mesto i stepen oštećenja srca, uvećanja srčanih komora, zadebljanje srčanog mišića itd.
 • Ultrazvuk srca i abdomena su dijagnostičke metode koje daju bitne podatke o stanju srca i krvnih sudova.
 • Ultrazvuk srca (ehokardiografija) bezbolna je dijagnostička metoda kojom se meri količina ispumpane krvi iz srca, zapremina srca i otkrivaju uvećanje srčane komore, zadebljanje srčanog mišića, kardiomiopatiju, aterosklerozu, nepravilan rad srčanih zalisaka, aritmiju, infektivni endikarditis, perikarditis, perikardni izliv, posledice preležanog perikarditisa ili virusnog miokarditisa, urođene srčane mane, srčanu insuficijenciju, tumor srca.

Ultrazvuk abomena može otkriti trbušnu aneurizmu, to jest proširenje trbušne aorte čijim pucanjem može da dođe do smrti.

 • Dopler karotidnih i renalnih arterija su ultrazvučne dijagnostičke metode koje se rade da bi se otkrila suženja, začepljenja ili proširenja na vratnim arterijama i glavnim bubrežnim arterijama. Dopler karotida se preporučuje kod pojave simptoma kao što su slabost i trnjenje ruku i nogu, trnjenje lica, zamagljen vid, otežan govor, krize svesti, vrtoglavice i otežana koncentracija. Ukoliko je vaš roditelj imao moždani udar, imate sklonost ka trombozi, dugogodišnji ste pušač, dijabetičar, trebalo bi da ovaj pregled uradite preventivno. Doppler renalnih arterija prati protok krvi kroz arterije koje snabdevaju bubreg krvlju i omogućava da se otkriju suženja (stenoze), začepljenja (posledicu ateroskleroze) ili proširenja (aneurizme) na glavnim bubrežnim arterijama, a što može izazvati hipertenziju (visok krvni pritisak) ili probleme sa funkcijom bubrega.
 • Ergometrija ili test opterećenjem srca dijagnostička je metoda za procenu funkcija srca i cirkulacija krvi pod u uslovima fizičkog opterećenja dok se ne dosegne 85% maksimalne brzine pulsa za osobu odgovarajućeg životnog doba. Služi da se otkriju slabost srčanog mišića, koronarna bolest srca, aritmije, efekti uzimanja propisane terapije.
 • Holter EKG-a tokom 24 h, 48 h, 72 h ili 7 dana je dijagnostička procedura kojom se prati rad srca neprekidno 24 h, 48 h, 72 h ili 7 dana, pa se tako mogu otkriti poremećaji srčanog ritma (aritmije) koje običan EKG ne može, zbog kratkog perioda snimanja. Holter EKG-a može da pruži bolju procenu kardiovaskularnog rizika i otkrije uzrok povremenog gubitka svesti, simptomatsku i asimptomatsku koronarnu bolest. Holter EKG-a pomaže i u praćenju delotvornosti propisane terapije.
 • Ambulatorni 24 h monitoring arterijskog krvnog pritiska je dijagnostička procedura koja se radi pomoću mobilnog uređaja koji automatski obavlja merenje krvnog pritiska na svakih 15–20 minuta danju i na 30–60 minuta noću u ambulanti tokom 24 časa. Preporučuje se osobama kod kojih raste krvni pritisak zbog dolaska kod doktora („sindrom belog mantila“), dijabetičarima i onima koji su imali moždani udar, kod hipertenzije koja ne reaguje na datu terapiju, naglih jutarnjih skokova pritiska, hipertenzije u trudnoći, sumnje na sinkope (disfunkcije autonomnog nervnog sistema) itd.
 • Torakalna bioelektrična impedansa (cardiac output, periferni otpor i cadiac index) je brza, bezopasna i bezbolna metoda za procenu protoka krvi ili hemodinamskog statusa. Indirektno pomaže da se proceni snaga srčanog mišića, starost većih krvnih sudova, nivo tečnosti u telu i otpornost perifernih krvnih sudova. Cardiac output je količina krvi koju srce ispumpa kroz jednu komoru u minutu. Periferni otpor je otpor koje arterije prave protoku krvi. Cardiac index je odnos ispumpane količine krvi iz leve pretkomore u minutu i površine tela pacijenta. Na osnovu ovih pokazatelja se lakše određuje odgovarajuća terapija za visok krvni pritisak.
 • Ankle-brachial index je jednostavan test čiji je rezultat broj (indeks) koji se dobija kada se podeli izmerena vrednost arterijskog krvni pritiska u gležnju sa onim u nadlaktici. Ukoliko je rezultat manji od 0,9, to znači da pacijent ima bolest perifernih arterija nogu. Procedura služi da se spreči napredovanje i komplikacije bolesti i proceni rizik od nastanka koronarne bolesti.
 • Određivanje krutosti krvnog suda metodama arterial stiffness, SphygmoCor i Mobil-O-Graph su dijagnostičke metode koje pokazuju koliko je smanjena elastičnost arterija tj. sposobnost da se šire i skupljaju u zavisnosti od promene krvnog pritiska. Arterial stiffness se meri na osnovu pulsnog pritiska. SphyngoCor meri odnos između dotoka krvi i potrebe za krvlju unutar srčanog mišića, a što daje uvid u funkciju srca pod stresom. Njime se meri centralni aortni krvni pritisak. Mobil-O-Graph je 24h ambulatorni monitoring arterijskog krvnog pritiska.
 • Laboratorijske analize krvi i urina daju kardiologu bitne podatke o stanju čitavog organizma pacijenta i pomažu pri određivanju terapije. U zavisnosti od bolesti koje pacijent ima ili na koje se sumnja, kardiolog određuje za svakog pacijenta ponaosob koje će analize da se rade.
 • Savetovanje o ishrani i načinu života. U zavisnosti od dijagnoze koja je postavljena, ostalih hroničnih pridruženih bolesti, tegoba bolesnika i rizika od komplikacija, kardiolog daje savete o ishrani inačinu života. Najćešće se preporučuje mediteranska ishrana i svakodnevna fizička aktivnost (šetnja u tajanju od najmanje 30 minuta, a ako bolest i stanje organizma dozvoljava i napornije fizičke aktivnosti).

 

Pregled kardiologa

Za klinički pregled kardiologa nisu potrebne nikakve posebne pripreme. Pregled započinje uzimanjem podataka o ranijim i sadašnjim tegobama i bolestima, te bolestima kod krvnih srodnika, zatim pregledanjem prethodne medicinske dokumentacije, nalaza kardioloških dijagnostičkih metoda i laboratorijskih nalaza (ukoliko ih pacijent ima). Zatim će kardiolog pitati pacijenta o tegobama zbog kojih je došao na pregled, izmeriti mu arterijski krvni pritisak i poslušati srce i pluća stetoskopom. Pregled kardiologa obuhvata i pregled glave (maljavost, žutilo beonjača), vrata (pulsiranje krvnih sudova vrata – karotida), trbuha (blago pritiskanje i ispitivanje šumova trbušne aorte), nogu (provera prisustva otoka članaka i stopala). U zavisnosti od simptoma i sumnji na određeno kardiološko oboljenje, kardiolog će obaviti dodatne kardiološke preglede i naložiti potrebne laboratorijske analize.

Bolesti koje se mogu otkriti nekim od kardioloških pregleda:

 • Hipertenzija i hipotenzija (visok i nizak arterijski krvni pritisak)
 • Tahikardija i bradikardija (ubrzan ili usporen rad srca)
 • Aritmije (nepravilan srčani ritam)
 • Suženja (stenoze), začepljenja i proširenja krvnih sudova (aneurizme)
 • Ateroskleroza (stvaranje naslaga od holesterola i kalcijuma unutar zidova krvnih sudova koji dovode do suženja ili začepljenja)
 • Ishemijske bolesti srca (koronarna bolest srca) – posledica ateroskleroze velikih arterija koje dovode krv u srce, a mogu da se manifestuju kao varijante angine pektoris, infakt, aritmije, srčana slabost, iznenadna srčana smrt
 • Angina pektoris (stezanje i pritisak u grudima uz otežano disanje zbog smanjenog dotoka kiseonika do srčanog mišića)
 • Srčana slabost (srčana insuficijencija – slabljenje srčanog mišića i protoka krvi)
 • Urođene srčane mane (defekti srčanih pregrada, uvećanja i zadebljanja leve komore, suženja ulaznog dela aorte ili plućne arterije, spoj između aorte i plućne arterije, abnormalni položaj srca)
 • Zapaljenske bolesti srca – bolesti izazvane bakterijskim, gljivičnim ili virusnim infekcijama (miokarditis – virusna upala srčanog mišića, perikarditis – bakterijska, gljivična ili virusna upala srčane maramice, infektivni endokarditis – bakterijska ili gljivična upala srčanih zalisaka).

 

Stručnjaci koji u Poliklinici DA Medika obavljaju kardiološke preglede

Pregled kardiologa u Poliklinici Da Medika prof. dr Vesna Stojanov, internista-kardiolog, i dr Nenad Radivojević, internista-kardiolog.

Naš tim kardiologa

ekspert za poremećaje krvnog pritiska

Utisci naših pacijenata

WARNING

You do not have reviews with the current filters.
Change your filters if you would like to display reviews on your page!

Ostale usluge

Pulmologija

Pulmološke usluge u Poliklinici Da Medika Specijalizovana dijagnostika i lečenje plućnih oboljenja, uključujući astmu, hroničnu

Gastroenterologija

Gastroenterološke usluge u Poliklinici Da Medika Specijalizovana dijagnostika i lečenje oboljenja jetre, pankreasa, žučnih puteva,

Centar za lečenje bola

Najsavremenije terapije za tretman hroničnog bola malignog i nemalignog porekla, kao i bola nerazjašnjenog uzroka.