Dr Aleksandar Marković, neurolog

Dr Aleksandar Marković, neurolog

ekspert za glavobolje i vrtoglavice

Obrazovanje:
Edukacija iz elektromioneurografije u Vojnomedicinskoj akademiji 2017. godine.
Specijalizacija iz neurologije u Vojnomedicinskoj akademiji 2014. godine.
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu 2002. godine.

Radno iskustvo:
Načelnik Odeljenja za funkcijsku dijagnostiku Klinike za neurologiju Vojnomedicinske akademije 2019. godine.
Lekar u Klinici za neurologiju Vojnomedicinske akademije 2014. godine.
Lekar na specijalizaciji u Klinici za neurologiju vojnomedicinske akademije 2010. godine.
Lekar opšte prakse i načelnik Odeljenja za zdravstvenu zaštitu mabr 2004. godine.
Učesnik brojnih domaćih i internacionalnih stručnih manifestacija (kongresa, simpozijuma, sekcija).
Učesnik brojnih domaćih i internacionalnih edukativnih seminara i kurseva.
Koautor u nekoliko stručnih radova iz oblasti neurologije u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.

Članstvo:
Udruženje za kliničku neurofiziologiju Srbije 2018. godine.
Društvo neurologa Srbije 2014. godine.
Društvo mladih neurologa Srbije 2010. godine.
Srpsko lekarsko društvo 2010. godine.

 

ZAKAŽITE PREGLED