Prof. dr Dragan Tomić, gastroenterolog-hepatolog

Prof. dr Dragan Tomić, gastroenterolog-hepatolog

Internista-gastroenterolog, hepatolog

PROF. DR DRAGAN TOMIĆ je specijalista interne medicine, gastroenterolog i hepatolog. Najveći deo svoje karijere proveo je u Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije. Jedan je od osnovača Kabineta za endoskopsku ultrasonografiju, Kabineta za Dopler ultrasonografiju i Odseka za interventnu ultrasonografiju u KC Srbije. Bio je dugogodišnji načelnik Odeljenja za urgentnu gastroenterlogiju i hepatologiju KC Srbije.

Prof. Dr Dragan Tomić  ima izuzetno kliničko iskustvo u oblasti gastroenterologije i hepatologije. Priznati je stručnjak u oblasti dijagnostike i lečenja oboljenja jetre, pankreasa, žučnih puteva kao i dijagnostike lezija creva i želuca. Veoma pažljivo i analizira tegobe svojih pacijenata i predano i detaljno vas pregleda klinički i ultrazvukom, radi sveobuhvatne analize vašeg stanja, postavljanja dijagnoze i odgovarajućeg lečenja.

 

ZAKAŽITE PREGLED

PREGLEDI I PROCEDURE KOJE OBAVLJA PROF. DR DRAGAN TOMIĆ

  • gastroenterološki i hepatološki pregledi (bolesti jednjaka, želuca, tankog i debelog creva, pankreasa, jetre, žučne kese i žučnih puteva)
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza iz oblasti kliničke gastroenterologije i hepatologije
  • savremeno lečenje Helicobacter Pylori infekcije
  • utvrđivanje indikacija za dodatne dijagnostičke procedure
  • saveti i preporuke za dalju terapiju
  • ultrazvučni pregled abdomena
  • kolor-dopler ultrasonografija krvnih sudova abdomena, posebno kolor-dopler portnog sistema
  • gastroskopija

 

STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

Osnovne studije: Medicinski fakultet u Beogradu, prosečna ocena 9,69

Magisterijum: Medicinski fakultet u Beogradu, 1988. „Morfološka i funkciona dijagnostika portne hipertenzije“

Doktorat: Medicinski fakultet u Beogradu, 1997. „Procena pravca i protoka krvi u dovodnom venskom sistemu jetre u toku hemodinamskih poremećaja u oboljenjima jetre“

Specijalizacija: Specijalistički ispit iz  Interne medicine : Medicinski fakultet u Beogradu , 1988.

Uža specijalizacija:  Gastroenterologija i hepatologija: Medicin. fakultet, Ministarstvo zdravlja, 2008.

Sadašnje zvanje: redovni profesor interne medicine, 2013.

 

ZAKAŽITE PREGLED

 

STRUČNONAUČNI RAD

Prof. dr Tomić je autor i koautor u 193 naučno-stručna rada. Analiza objavljenih radova i celokupnog stručnog i naučnog angažmana, ukazuje na bogato kliničko iskustvo i široko interesovanje u oblasti gastroenterologije i hepatologije.

Prof. Tomić je bio član Republičke Komisije za medicinsku tehnologiju pri Ministarstvu zdravlja kao i član vladine Agencije za lekove i medicinska sredstvau u Odseku za kliničke studije lekova. Sada je član Komisije za medicinska sredstva Agencije za lekove. Prof. Tomić je bio uključen u veliki broj međunarodnih kliničkih studija inovativnih lekova za pojedine značajne gastroenterološke i hepatološke bolesti.