Prof. dr Ranko Raičević, neurolog

Prof. dr Ranko Raičević, neurolog

načelnik Klinike za neurologiju na VMA

Prof. dr Ranko Raičević, neurolog, načelnik Klinike za neurologiju VMA i redovni profesor Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu, jedan je od vodećih eksperata u Srbiji u oblasti dijagnostike brojnih neuroloških bolesti i stanja primenom ultrazvuka i elektromioneurografije (EMNG) i u primeni najefiksanijih protokola lečenja.

U poliklinici Da Medika bavi se dijagnostikom i lečenjem moždanog udara, glavobolja, neuromišićnih bolesti (spinalne mišićne atrofije, neuropatija, miopatija, Miastenije gravis), neurodegenerativnih bolesti (Parkinsonove, Alchajmerove i Hantingtonove bolesti), multiple skleroze, neuropatskog bola, polineuropatija, posledica neurotrauma i neuroloških komplikacija internističkih i hirurških oboljenja.

Pregled neurologa Vam je neophodan ako imate neke od sledećih simptoma:

  • glavobolje, nesvestice, vrtoglavice
  • gubitak ranoteže, gubitak svesti
  • jake bolove u donjoj vilici ili “šetajuće” bolove
  • bolove, grčeve, trnjenje, pečenje, mravinjanje i podrhtavanje nekog dela ili celog tela
  • nevoljne pokrete, usporene pokrete, slabost nekog dela ili celog tela,
  • poremećaje vida i duple slike, nerazuman govor, poremećaj gutanja i čula mirisa
  • zaboravnost i dezorjentisanost.

 

Profesor Raičević je član Evropske neurološke akademije, član Svetskog društva neurologa i predsednik društva neurologa Srbije. Član Ekspertskih panela Evropske neurološke akademije za CVO i neurotraumu. Autor je ili koautor preko 600 stručno-naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova.

ZAKAŽITE PREGLED