Dr Nikola Roganović, reumatolog

Dr Nikola Roganović, reumatolog

ekspert za ultrazvučne preglede zglobova i mekih tkiva

Dr Nikola Roganović je internista-reumatolog, vrhunski subspecijalista iz oblasti reumatologije, koji ima bogato iskustvo u dijagnostikovanju i lečenju svih reumatskih bolesti. Tokom 14 godina rada u Institutu za reumatologiju, stekao je veštine rešavanja i najtežih dijagnostičkih problema u reumatskim bolestima i detaljno ovladao znaniima lečenja reumatskih problema. Uz to, odlično vlada tehnikom ultrazvučnog pregleda zglobova i mekih tkiva. Ima višegodišnje iskustvo u preciznom davanju injekcija u zglobove i omotače tetiva i ligamenata, što bitno dopronosi brzom i supešnom lečenju artroze kolena, kukova, artritisa, zapaljenja tetiva i drugih reumatskih bolesti.

Nikola Roganović je rođen u Beogradu 1973. godine. Osnovne studije medicine je završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2000. godine sa prosečnom ocenom 9,69 (od najveće moguće ocene 10).
Tokom 2013. godine je završio specijalizaciju iz interne medicine sa ocenom 10, a tokom 2019. i subspecijalizaciju iz reumatologije, takođe sa ocenom 10. Završio je više kurseva iz oblasti ultrazvuka mekih tkiva i dugi niz godina se bavi ultrazvučnom dijagnostikom reumatskih bolesti uključujući i punkcije i lokalnu primenu lekova u zglobove, tetive i enteze. Od 2006. do 2020. je radio u Institutu za reumatologiju gde je stekao veliko iskustvo u ambulantnom i hospitalnom lečenju reumatskih bolesnika.
Poslednjih nekoliko godina je konsultant iz oblasti reumatologije.

 

ZAKAŽITE PREGLED