Prof. dr Nemanja Damjanov, reumatolog

Prof. dr Nemanja Damjanov, reumatolog

subspecijalista reumatolog, medicinski direktor

Prof. dr Nemanja Damjanov – specijalista interne medicine, subspecijalista reumatolog, doktor medicinskih nauka iz oblasti reumatologije i redovni profesor u penziji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – poseduje 42-godišnje iskustvo u lečenju reumatskih bolesti. Svakoga dana u svojoj praksi uspešno leči pacijente sa najrazličitijim reumatskim oboljenjima.

I među pacijentima i među kolegama širom Evrope čuven je po tome što sa visokim procentom uspešnosti dijagnostikuje i leči osobe sa nerazjašnjenim tegobama, koje su dugo tragale za dijagnozom, kao i osobe sa kompleksnim stanjima i oboljenjima koje pre toga nisu odgovarajuće lečene.

Nakon 38 godina rada u Institutu za reumatologiju u Beogradu, od čega je 16 godina bio direktor Instituta, kao i tri godine rada u Medigroup bolnici, prof. dr Nemanja Damjanov radi kao reumatolog u Poliklinici Da Medika. Uspešno leči pacijente sa reumatskim bolestima i medicinski je direktor Poliklinike Da Medika.

Pored izuzetne uspešnosti u dijagnostici i lečenju svih reumatskih oboljenja i stanja povezanih sa njima, prof. dr Damjanov je međunarodno poznati i priznati ekspert u primeni ultrazvuka u dijagnostikovanju i lečenju različitih reumatskih bolesti (zapaljenja zglobova, degenerativnih bolesti zglobova, zapaljenja i povreda tetiva, ligamenata, burza i mišića).

ZAKAŽITE PREGLED

Kao član ekspertskih međunarodnih grupa, aktivno je učestvovao u donošenju preporuka evropskog udruženja reumatologa (EULAR) za lečenje najčešćih hroničnih zapaljenja zglobova (Reumatoidni artritis; Psorijazni artritis). Kao istraživač i glavni istraživač aktivno je učestvovao u razvoju novih hemijskih i bioloških lekova koji su zatim registrovani za kliničku praksu, uspešno se primenjuju u lečenju reumatskih bolesti i značajno su doprineli uspešnijem lečenju tih bolesti.

Prof. dr Nemanja Damjanov je uveo kapilaroskopiju u kliničku praksu u reumatologiji u Srbiji, čime je značajno doprineo definisanju uzroka Raynaudovog fenomena i ranom otkrivanju i boljem lečenju sistemske skleroze. Učestvovao je u osmišljavanju i rukovođenju projektom za rano otkrivanje  Reumatoidnog artritisa i Spondiloartritisa, što je podržano od strane Ministartsva zdravlja republike Srbije. Projekat povećao je stopu ranog otkrivanja ovih teških bolesti, boljem i efikasnijem lečenju, kao i smanjenju broja radno nesposobnih ljudi u našoj zemlji.

Pored velike posvećenosti pacijentima, prof. Damjanov je mnogo doprineo i obrazovanju novih generacija reumatologa u Srbiji, regionu i u Evropi. Kao istaknuti član evropskih timova za razvoj novih lekova i dijagnostičkih metoda, dao je izuzetan doprinos izgradnji zavidnog ugleda naše reumatologije u Evropi i svetu.

Posebna oblast interesovanja prof. dr Damjanova su, pored ostalih reumatskih bolesti, reumatoidni artritis, psorijazni artritis, lumboišijalgija, kao i osteoarthritis kuka i kolena.

Reumatoidni artritis (RA), koji predstavlja hronično zapaljenje zglobova, profesor Damjanov uspešno dijagnostikuje leči najsavremenijim metodama koje se primenjuju i u najuglednijim klinikama na svetu. Ova bolest ispoljava se bolovima, oticanjem, ukočenošću i oštećenjem zglobova. Profesor Damjanov svojim znanjem i iskustvom uspešno tretira reumatoidni artritis i pomaže pacijentima da očuvaju kvalitetan i produktivan život.

Psorijazni artritis, hronično oboljenje koje predstavlja udruženu pojavu psorijaze i artritisa,  takođe je polje posebnog interesovanja prof. dr Damjanova. Ova bolest se smatra sistemskom reumatskom bolešću koja može izazvati i upalu drugih organa i delova tela: očiju, creva… Profesor napominje da je veoma važno javiti se lekaru čim se pojave prvi simptomi poput bolnih, otečenih, osetljivih zglobova, izmenjene boje kože, bilo na jednoj ili obe strane tela, ili kod simptoma koji su slični simptomima reumatskog artritisa.

Profesor Damjanov takođe uspešno leči i pomaže osobama koje pate od išijasa ili lumboišijalgije, bolesti koja se ispoljava intenzivnim bolom u području donjeg dela leđa i zadnjice, koji se širi duž noge, pa sve do stopala. Posebno obraća pažnju na jasno definisanje uzroka lumboišijalgije i planira lečenje u zavisnosti od uzroka i stepena oštećenja.

Osteoartritisi zglobova šaka, kuka ili kolena, bolesti koje nastaju kada se hrskavica više oštećuje nego što se obnavlja i koje se najčešće javljaju ili zbog nasledne sklonosti ka oboljevanju, ili kod osoba koje su prethodno povredile koleno ili kuk, takođe su zdravstveni problemi u kojima prof. Damjanov beleži značajne rezultate u ranom otkrivanju i lečenju.

 

ZAKAŽITE PREGLED

 

Među brojnim studijama u kojima je učestvovao prof. Damjanov spadaju i one koje su dokazale efikasnost i bezbednost Orthokin metode u lečenju hroničnog bola ramena, kao i u lečenju artroze kolena. Lečenje Orthokinom, koje je najsavremeniji oblik lečenja na prirodnoj osnovi, bez neželjenih dejstava.

Iskustvo i reference

Prof. dr Nemanja Damjanov je predavač i instruktoru EULARovim kursevima i predavao je u 12 EULAR-ovih kurseva iz MSUZ; 5 kurseva iz edukacije budućih predavača EULAR-a iz oblasti MSUZ; bio je predavač na 26 regionalnih međunarodnih kurseva iz MSUZ u Evropi i Americi sa naučnim pokroviteljstvom EULAR-a. Bio je Izvršni direktor 10 Međunarodnih kurseva iz oblasti ultrazvuka u reumatskim bolestima, pod naučnim pokroviteljstvom EULAR – a.

Prof. dr Damjanov je bio Generalni sekretar Evropskog udruženja reumatologa (EULAR) tokom dva mandata i Predsedavajući Komiteta za edukaciju EULAR-a tokom dva mandata (ESCET).

Član je Srpske kraljevske Akademije naučnika i umetnika.

Član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva.

Objavio je 145 radova u međunarodnim časopisima.

Bio je glavni urednik “Acta Rheumatologica Belgradensia”, pomoćnik glavnog urednika “Rheumatology (Oxford)” i član je Uređivačkog odbora časopisa “Annals of the Rheumatic Diseases”, najprestižnijeg reumatološkog časopisa u svetu.

U međunarodnim časopisima (ISI kategorizacija) pubikovao je 145 radova.

Njegovo ime i dostgnuća našli su se u dve međunarodne monografije. Objavio je devetnaest poglavlja u udžbenicima i praktikumima.

-Održao je devet predavanja po pozivu na vrhunskim međunarodnim kongresima i preko trideset predavanja po pozivu na uglednim međunarodnim sastancima i kursevima za reumatologe.

-Citiran je 948 puta prema podacima Biblioteke Svetozar Marković. Prema Kobsonu – 1560 citata u 1286 dokumenata. Hiršov indeks: 17.

 

NAUČNI RADOVI I PUBLIKACIJE