Stojanka Popović

Profesor Damjanov me je lečio na Institutu za reumatologiju pre deset godina. Tada su mi Šabački lekari tvrdili de ću ostati nepokretna u kolicima. A evo, posle četiri preloma, dr Vidić i profesor Damjanov su me izlečili. Sada već gazim 78. godinu života, šetam i sve radim. Zahvalna sam profesoru Damjanovu do neba! Neka ga Bog čuva.