Branka Pavlica Petrović

Profesora Damjanova sam imala čast i lično upoznati, divan lekar i stručnjak u svom radu.